Missie Stichting Kennismakelaars - Kennismakelaars

Zoek op de site
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Informatie
Missie

1. De stichting heeft ten doel: ----
Het makelen van kennis ter bevordering van maatschappelijke projecten.


2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het bij elkaar brengen van partijen; om kennismanagement te bevorderen;
b. het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen burgers, maatschappelijke instellingen en instanties;

c. het faciliteren en/of organiseren van maatschappelijke activiteiten en educatie;
d. het bevorderen van burgerjournalistiek door het ontwikkelen en beheren van digitale platforms;
e. het verwerven van fondsen;
f. het aanbieden of zoeken van accommodaties voor de maatschappelijke projecten, en
g. al hetgeen met het doel verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

uit notariele acte

Huisstijl kleuren
Zo is het begonnen in 2008
De Torenhof voordat het Wijkpunt werd..
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu